0898 895 918 ул. Академик Никола Обрешков №2, гр. София

Кариес и профилактиката му

Почти всеки е изпитвал болка от сладко или е откривал с език дупчица по свой зъб. И диагнозата е ясна – кариес. Това е заболяване на твърдите зъбни тъкани, но оставено без лечение то ще се разпространи и в дълбочина, и по съседните зъби. Картината ще се усложнява до инфектиране на нерва на зъба, а при по-запуснати случаи и до образуване на възпалително огнище в коста около върха на корена      (гранулом).
Ето защо е важно навременното откриване и лечение на кариеса, а още по-добре – предотвратяване на появата му.
Лечението на кариеса се състой в неговото почистване и последващото възстановяване на формата и функцията на зъба чрез пломба (обтурация). Тя трябва да отговаря на определни критерии за естетика, функционалност и кариес-резистентност.
Но това са неща, за които трябва да мислим ние, Вие мислете само за усмивките, които ще ‘’раздавате’’ после!


ГАЛЕРИЯ