0898 895 918 ул. Академик Никола Обрешков №2, гр. София
Преглед - 40 лв.
План на лечение след изготвяне на индивидуални модели - 100 лв.

Обтурации

Глас-йономер - 90 лв. 
Фотополимер - 120 лв.
Силанизиране - 40 лв.
Импрегнация на временен зъб - 10 лв. 

Ендодонтия

Лечение на пулпит/ периодонтит:
- Промивка и временна вложка - 40 лв.
- Запълване на 1 коренов канал с временно каналопълнежно лекарство - 30 лв.
- Разпълване на 1 коренов канал - 50 лв. 
- Механична и химична обработка и  дефинитивно запълване на 1 коренов канал за многоканален зъб - 70 лв.
- Механична и химична обработка и дефинитивно запълване на едноканален зъб - 80 лв.

Изграждане

Поставяне на радикуларен щифт  - 40 лв.
Изграждане с фотополимер - 160 лв.
Изграждане с кавларен щифт и фотополимер - 180 лв.

Хирургия

Анестезия - 25 лв.
Изваждане на еднокоренов зъб - 70 лв.
Изваждане на многокоренов зъб - 100 лв.
Изваждане на млечен зъб - 50 лв.
Издлетяване - 160 лв.
Изваждане на многокоренов зъб чрез сепарация - 160 лв
Импланти – след обстоен преглед, параклинични изследвния
          и изготвяне на индивидуален план- 1300 - 1600 лв.

Парoдонтология

Почистване на зъбен камък - 120 лв.
Локална обработка на лигавица - 30 лв.
Обработка на фистула - 20 лв.
Кюретаж без ламбо - 60 лв. на зъб
Кюретаж с ламбо - 100 лв. на зъб
Кюретаж с лазер на зъб - 60 лв
Кюретаж с лазер на цяла уста - 380 лв.

Избелване

В кабинета - 380 лв. 
В домашни условия - 380 лв.
На девитализиран зъб - 120 лв.

Ортопедия

Отпечатък - 50 лв.

Коронки

Времени - 100 лв.
Метална - 180 лв.
Бленд - корона с пластмаса - 240 лв.
Бленд - корона с керамика - 300 лв.
Металокерамика - тангенциална - 300 лв.
Металокерамика - прагова - 300 лв.
Металокерамика върху имплант - 450 лв.
*за благородна сплав се доплаща цената на сплавта
Чиста керамика: прес корона - 600 лв.
Циркониева коронка - 650 лв.
Фасети - керамика - 560 лв.
Фасети - фотополимер - 250 лв.
Шини за избелване (за една челюст) - 100 лв.
Шини за бруксизъм - 200 лв.
Плакови протези - 450 лв.
Термопластични протези/ Валпласт - протези - 750 лв.
Моделноляти протези - крайната цена се оформя след анализ на конструкцията


Този ценоразпис е без претенции за изчерпателност и всеобхватност на услугите и материалите.
 В зависимост от диагнозата, необходимите манипулации, материали, зъботехническия труд и 
индивидуалните изисквания на пациента, цените могат да варират.